Lørdag, maj 13, 2017

Skibe, handel og skibsmad

I weekenden 13.-14. maj sætter vi fokus på skibene og hvordan de klargøres til de lange rejser på havet.

Der skal nyt tovværk på bådene, så rebslageren har travlt med at slå reb. Besøg ham på rebslagerbanen og se hvordan han laver de mange meter tovværk.

Bådene skal læsses med ballast og klargøres og varerne skal pakkes, så de kan tages med til Lübeck, hvor købmanden sælger varerne. 

Købmanden tager også imod bestillinger fra håndværkerne i byen, blandt andet skal farveren bruge en masse indigo, så hun kan farve blåt.

The ships are prepared for summer

The ships are being prepared for the journeys they are about to sail out on. New rope is needed and the ropemonger is busy. 

The boats needs to be loaded with ballast and the goods is packed. The merchant is taking orders from the craftsmen in town - the dyer needs indigo to dye the colour blue.

In the kitchen house that cook is preparing food for the sailors - susage, bread and fish.

Come by and see how the ships are prepared, talk to the sailors and ropemonger.

 

 

Die Schiffe sind bereit für den Sommer

Die Schiffe wurden für die Reisen vorbereitet und sind kurz davor, hinaus zu segeln. Es werden neue Seile benötigt, der Seilhändler ist also beschäftigt.

Die Boote müssen mit Ballast geladen werden und die Güter werden eingepackt. Der Kaufmann nimmt die Bestellungen der Handwerker der Stadt auf – der Färber benötigt Indigo, um die Farbe Blau zu färben.

Im Küchenhaus bereitet die Köchin Essen für die Segler zu – Würstchen, Brot und Fisch.

Kommt und seht, wie die Schiffe geladen werden, unterhaltet euch mit den Seglern und dem Seilhändler.

s m t o t f l
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30