Bestyrelsen

Michael Bang, Direktør, CELF
Formand, medlem af forretningsudvalget

Poul Schreiner Hansen, Skovrider, Det Classenske Fideiscommis.
Næstformand, medlem af forretningsudvalget.

Connie Larsen, Guldborgsund Kommune, byrådsmedlem 
Medlem af foretningsudvalget

Poul Grinder-Hansen, Museumsinspektør, Nationalmuseet

Carsten Pedersen, Guldborgsund kommune

Henrik Høegh, Viceborgmester i Lolland Kommune

Flemming Sørensen, Roskilde Universitets Center

Pia Bach, Områdeleder, Middelaldercentret
Medarbejderrepræsentant