Trækulsfestival - vi brænder trækul

Trækul var en vigtig bestanddel af den middelaldelrige hverdag. Trækul blev brugt til mange forskellige typer håndværk, hvor der skal bruges høje temperaturer for eksempel smedning, men det er også godt til madlavning, hvor det sikrer en jævn varme.

Trækul er dog ikke en god handlesvarer, da det ikke lader sig transportere. Derfor er der kulsvirer tilknyttet Sundkøbing. De holder til ude i skoven, hvor de har deres små hytter så de kan holde øje med milerne mens de brænder.

Kulsvierne er hentet ind fra Sverige, hvor de har gode lange traditioner for at brænde miler. De får løn og brændevin for deres arbejde.

Det er altid en fest, når der er besøg af kulsvirer, de sætter gang i byen med muskk og sang. Samtidig er de også lidt fremmede, et anderledes folkefærd, der rejser rundt. De er altid sorte og beskidte og så har de vist nok også bedre kontakt med troldfolk end godt er!

Kom forbi og oplev milebrænding som i gamle dage. Det tager flere døgn fra milen er tændt til den er færdigbrændt.

Milen tændes Sankt Hans aften og brænder hele weekenden.