Vi laver mursten til kirken

Byggeriet på kirken skrider langsomt fremad. Det tager lang tid at lave alle de mursten, der skal bruges. Købmanden har ansat en gruppe svenske håndværkere til at lave en ordentlig bunke mursten.

Leret skal æltes, stenene formes og derefter tørres. Der går flere uger før de kan brændes. Teglovnen skal også repareres da den gik i stykker ved sidste brænding.

Kirken er vigtigt for købstaden. At have sin egen kirke med præst vil være godt, så skal man ikke igennem skoven for at komme i kirke. 

Kom og prøv at ælte ler og forme mursten, som man gjorde i middelalderen og prøv at regn ud, hvor mange mursten, der egentlig skal til for at bygge en hel kirke!

Der vil blive fortalt om processen med at lave mursten, om livet for arbejdere på de store byggeprojekter i middelalderens verden og om hvordan det hele fungerede og hang sammen. 
For os moderne mennesker er processen meget simplere - murstenen bestilles på en fabrik, der har maskiner og kæmpe ovne til at lave og brænde stenene. I middelalderen var det en meget længere process. Først skal der findes et sted med godt ler, så skal leren graves op, sten skal formes, tørres og brændes. Der skal laves mørtel - der i sig selv er en langsommelig process og derefter kan man begynde at bygge.

De mange landsbykirker, der er over hele Danmark er resultatet af en voldsom byggelyst i middelalderen. Når man kender processen, middelalderens mennesker skulle igennem bliver byggerierne endnu mere imponerende!

Kom forbi og hør meget mere om bygge-boom, om byggeteknink og om kirkebyggerier i middelalderen.

Lørdag og søndag fra 10:00-16:00