top of page
Middelaldercentret logo

Årsberetning 2022

Indledning

/////////////////////////////////////

2022 var et godt år besøgsmæssigt, hvor vi havde det største antal gæster siden 2016. Der blev ansat to medarbejdere til at stå for driften af restaurant Den Gyldne Svane samt cafeen, og der blev ansat en jobtræningskoordinator til at varetage arbejdet med borgere i jobtræning.

I slutningen af december 2022 var centrets fremtid udfordret med forventning om en betydelig negativ budgetafvigelse for 2022, likviditetsproblemer i 2023 samt uro i organisationen som følge af afskedigelse af to kernemedarbejdere.

 

Efterfølgende begivenheder

Med virkning fra januar 2023 ansattes Poul Schreiner Hansen som interimdirektør. 

Som led i en rekonstruktion og sikring af gennemførelse af sæson 2023 blev de to afskedigede kernemedarbejdere genansat, og i samarbejde med revisionen udarbejdedes budgetter for 2023 og 2024 som grundlag for en anmodning til Guldborgsund kommune om fremskyndelse af 1. rate af kommunalt tilskud for 2023 samt ydelse af et 10-årigt rente- og afdragsfrit lån på 2,5 mio. kr. til afvikling af lån.

Anmodningen godkendtes ultimo februar 2023.

Indledning

Økonomi /////////////

Årets resultat udviser et underskud på 1.642.837 kr.

 

Bestyrelsen foreslår underskuddet overført til opsparet overskud på egenkapitalen. Centrets egenkapital udgør herefter 4.261.232 kr.

 

Det er fortsat planen at opbygge egenkapitalen, så der er en tilstrækkelig økonomisk bufferzone, der skal være tilstede for at drive et besøgscenter, hvor besøgstallene kan svinge betydeligt år for år. Der planlægges derfor yderst forsigtigt.

Besøgende /////////////

2022 var første sæson uden nogen former for Covid-19 restriktioner. Krig i Europa og inflation betød dog at mange danskere valgte at holde ferie hjemme, samt at tyske turister ikke rejste så langt væk fra deres hjemland, og derfor var der et stort besøg af tyske turister på Lolland-Falster. 

 

Besøgstallet for 2022 var 41.270, hvilket er det højeste antal gæster siden vores jubilæumsår i 2016 og 7.782 større end i 2021.

 

Gæstgiveri /////////////

I april ansatte vi to personer til at køre restaurant Den Gyldne Svane. En koordinator til at samle alle trådene samt en kok, der også er uddannet arkæolog, til at stå for menuer og køkkendrift. Gennem sæsonen drev de restaurant og café, udviklede menuer og konceptet samt deltog i arrangementer ude af huset som Madens Folkemøde, arrangementer på torvet i Nykøbing, Kulturnatten og andre. De tog initiativ til at anvende lokale produkter, hvor det var muligt, og de indgik i netværksforløbet MULD via Business Lolland-Falster. 

 

Der har været store udfordringer med slidt og gammelt udstyr, og vedligehold har været en stor udgift. 

 

Det var et ønske fra ledelsen at restauranten skulle køre hele året, og der blev udarbejdet en plan for dette. Desværre måtte vi se os nødsaget til at lukke restauranten med udgangen af 2022.

Økonomi
Besøgende
Gæstgiveri
aarsberetning1.jpg

Beskæftigelsesdelen /////////////

 

Januar 2022 startede Janni Ilsing som Jobtrænings koordinator for de aktiveret. Anderledes fra de sidste par år, er det med kontor og funktion i forvaltningen, dels for bedre at kunne planlægge arbejdsopgaverne med forvalterne, og for bedre at kunne følge op på de aktiverede, både arbejdsmæssigt og personligt. Der er stadig tæt og godt samarbejde med Guldborgsund kommune.

 

På grund af den lave arbejdsløshed i 2022, vi har haft en del mindre i aktivering,  156 personer som udgør et årsværk på 13, som beskrevet i rapporten fra 2020, fungere det rigtig fint når der ikke er så mange, vi har større mulighed for at arbejde tætter med dem og finde meningsfuldt arbejde til alle.

 

Vi har 2 i flexjob, 1 i praktik aftale og 3 har været i samfundstjeneste.

Beskæftigelsesdelen

Markedsføring

Markedsføring

2022 var et år med forandringer i vores markedsføring, både internt og eksternt.

 

Der blev udviklet et helt nyt logo, samt udviklet to  nye hjemmesider. www.middelaldercentret.dk fik en opgradering og make over, og vi oprettede vores formidlingsside www.middelalderakademiet.dk

 

Al skiltning blev ensrettet, så fond, logo, farve – det generelle image, var det samme gennem hele Middelaldercentret. Dette giver et roligt udtryk og gør gæsterejsen og gæsteoplevelsen bedre og mere som en helhedsoplevelse. 

 

Det eksterne nyhedsbrev har en åbningsprocent på 57%, hvilke er meget bedre end forventet.

Internt har vi ligeledes indført et nyhedsbrev til alle medarbejdere med information om stort og småt. 

 

 

Sociale medier tal i slutning af 2022 /////////////

– 16.9K Facebook page likes

 

– 37.5K Instagram followers

 

– 2.93K Youtube subscribers

Facebook

 

Gender: 56.3% women, 43.7% men

 

Age: 25-54

Top locations: Nykøbing Falster, Copenhagen, Næstved

Top countries: Denmark, Germany, Italy

Instagram

Gender: 54.6% women, 45.3% men

Age: 25-45

 

Top locations: Copenhagen, Santiago, Istanbul

 

Top countries: USA, Brazil, Turkey

Youtube

Gender: 13.5% women, 86.5% men

Age: 25-45

Top countries: Denmark, India, United States,

Top languages: English

middelaldercentret.dk  (1. Jan - 31. dec 2022)

Users: 56,615

Sessions: 61,124

Page views: 191,524

Bounce rate: 38.2%

CosG-10.jpg

Formidling og årsprogram

Formidling og årsprogram

Vi gik endelig ind i en sæson hvor Coronarestriktioner var en saga blot, og vi kunne fjerne skilte og sprit fra middelalderbyen, så det hele kom til at se autentisk ud igen. 

 

På de moderne områder holdt vi dog fast i spritten og skiltene lidt endnu.

 

I forårssæsonen havde vi nogle weekendaktiviteter bl.a. produktion af sæbe, ølbrygning og tekstil (fra får til tøj). Vi brugte vores bryggers meget til madformidling i weekenderne.

 

I uge 24 havde vi besøg af hele to udenlandske grupper på én gang, og det var luksus at have Sundkøbing fuld af liv i en hel uge i forårssæsonen.

 

Højsæson /////////////

Temaugerne i skolernes ferie fordelte sig således:

Uge 28 stod i medicinens tegn. En af vores frivillige er en habil middelalderlæge, eller bartskærer som det hedder i middelalderen. Han, og hans kone, fortalte om middelalderens lægekunst. De demonstrerede også nogle behandlinger, blandt andet middelalderens kirurgi, hvilket ofte giver anledning til gysen blandt publikum.

En tidligere ansat, Miguel, har også en del viden på området, og han fortalte om den del af lægekundskaben, hvor man involverede stjernetegn og mystiske remser.

Vores frivillige i lægeurtehave fortalte om de forskellige helbredende planter.

 

Uge 29 havde vi igen besøg af den tjekkiske gruppe, Falconia, der laver et fantastisk falkeshow.

De kom med fugle, heste, hunde, flotte telte og en hel teltlejr. De leverede to flotte shows dagligt.

Uge 30 var kunstuge. Dygtige kunsthåndværkere fra 

hele Europa viste hvad de kunne. Der var pottemagere, malere, skrivere, tegnere, læderarbejde m.m.

 

Uge 31 var helliget håndværk, og igen var der udenlandske re-enactorere, der vist deres helt specielle nørdede niche. Bl.a Sebastian fra Tyskland som laver ringbrynjer. Der var lidt et tilløbsstykke, at se ham sidde og samle hundredvis af små ringe. Der var også nogle svenske bådebyggere som skulle bygge en lille båd. De blev dog ikke helt så færdig, som de havde regnet med.

 

I uge 32 viste Jorge sin trykpresse frem. Jorge er en meget engageret tidligere frivillig, nu ansat, der sammen med vores tømrer Ben har rekonstrueret en 1400-tales trykpresse. Vi lavede skrædderen om til trykkeri, hvor Jorge fortalte om trykkeriets historie og demonstrerede trykkeriets kunst.     

Samtidig havde vi besøge af to bogbindere, så vi kom hele vejen rundt om emnet.

aarsberetning3.jpg
aarsberetning2.jpg

Efterårsferie  /////////////

 

Efterårsferie var endelig fyldt af glade frivillige igen. Den har også præget af Covid-19 de sidste par år med nedgang af frivillige pga. alle restriktionerne. Det var skønt, at vi var tilbage til normale tilstande.

 

Efterårsferien bød også på slagtning, hvilket altid er et hit, forskellige børneaktiviteter og udvidet ridderturnering.

 

Vi forsøgte os med at have åbent to dage ekstra i efterårsferien, men det gav ikke gæster nok til at opveje udgifterne. Så vi er tilbage ved 5 dages åbning i 2023.

aarsberetning5.jpg
aarsberetning4.jpg

Alletiders Julemarked  /////////////

 

Sæsonen blev endeligt afsluttet med vores årlige julemarked. Det er frivilligforeningen, Guldborgsund Gildet, der afholder julemarkedet med hjælp fra os til det praktiske. De gjorde igen et kæmpe arbejde for, at få stablet markedet på benene og det er en fornøjelse så mange frivillige, der bakker op om det.

Vi havde 1507 gæster, hvilket er det højeste antal siden julemarkedet startede i 2008.

Frivillige /////////////

I marts og april afholdt vi begynderkurser for nye frivillige. 24 personer var fordelt på de to kurser.

 

Guldborgsund Gildet har afholdt to weekendkurser, hvor frivillige kan få hjælp til at sy sin egen dragt, egne sko, pileflet m.m. samt foredrag lørdag aften i et middelalderrelateret emne.

 

Sidste weekend i april var der arbejdsweekend. En årligt tilbagevendende begivenhed, hvor vores frivillige kommer og hjælper med at klargøre til åbning. Der var stor tilslutning, og vi fik lavet en masse. I samme weekend afholdt Guldborgsund Gildet årsmøde.

 

Vi er tilbage til mere normale tilstande med hensyn til frivillige. I 2020 og 2021 kunne vi se på deltagerantallet, at de frivillige holdt sig tilbage på grund af Coronarestriktionerne. Det var mere besværligt at være frivillig under de forhold.

 

Men i år er de begyndt at komme tilbage. Ved optælling havde vi i 2021 196 forskellig frivillige, men i 2022 var der 356 forskellige frivillige. Dette er inklusiv de udenlandske grupper.

 

Guldborgsund Gildet mærker også at tiderne er blevet bedre. Folk der ønsker at være medlem, udover de aktive frivillige som skal være medlem, er støt stigende.

 

Gildet har støttet os økonomisk i 2022 til renovering af de moderne værelser og udskiftning af lamper i Det Hvide Hus til nogle mere energivenlige.

 

Vi sætter stor pris på vores frivillige. Uden dem ville vi ikke kunne præsentere en levende by for vores gæster.

 

I foråret og sommeren 2022 havde Thit en praktikant, Vera Bos, fra Holland. Vera er re-enacter og uddannet i museumsformidling. Hun arbejdede med de frivillige i forhold til rolleudvikling og formidling i rolle til gæsterne.

Hun afholdt to workshops, hvor de frivillige arbejdede med emner som ”hvad er et museum” og ”formidlingsgreb”.

 

Vera er i gang med at udarbejde en artikel til Middelalderakademiet om sit arbejde.

Frivillige
aarsberetning6.jpg
aarsberetning7.jpg

Skoletjeneste og undervisning  /////////////

​I slutningen af 2021 indgik vi en samarbejdsaftale med SUNDskolen, og i foråret afviklede vi det første forløb. Forløbet var for 6 klasser (4., 5. og to 6. klasser), der i faget Håndværk og Design kom ud til os. Vi havde udviklet et forløb, der løb over 8 gange, hvor eleverne skulle bygge små blider. De skulle igennem hele processen med research af kilder og inspiration, til arbejdstegninger og byggeriet. De var inddelt i hold af 5-6 elever.

 

Det hele blev afsluttet med en skydekonkurrence, hvor bedste hold pr. klassetrin fik en præmie. Det længste skud nåede op på over 30 meter!

 

Det var et interessant forløb. Eleverne fik meget ud af det, både håndværksmæssigt men også i forhold til samarbejde. 

 

Ved evalueringen blev vi enig om at 6 klasser var for meget, men at selve forløbet var godt og kunne noget, som skolen ikke selv kunne.

 

Samarbejdet fortsætter i 2023, hvor der arbejdes på at udvikle et andet forløb.

Skoletjeneste og undervisning
aarsberetning8.jpg
aarsberetning12.jpg
aarsberetning13.jpg

Derudover havde vi et samarbejde og besøg af HTX/CELF. Hvert år bygger elever på første årgang blider og laver en konkurrence ud af det. De kom ud til os for at afholde konkurrencen i år. 

 

To af vores blidemestre, Ben og Malte, bedømte maskinerne og udvalgte de bedste.

 

Klasserne var også i et blandet idehistorie- og teknologiforløb, hvor de fik en rundvisning i Teknologiparken og bagefter var sammen med Jorge og så, hvordan en middelalderlig trykpresse fungerede. 

 

Dannelsesrygsækken er blevet vedtaget for endnu 3 år af Guldborgsund og Lolland kommune, og det er vi glade for. Vi havde derfor igen i år besøg af begge kommuners 6. klasser til forløb i Griffenholm. Ana Rodrigues og Vittoria Faga stod for at afvikle forløbene sammen med vores to udvekslingsstuderende. 

 

Igen fik vi rigtig gode tilbagemeldinger fra skolerne, det 

var tydeligt at mærke, at eleverne har hørt fra de ældre årgange om forløbet, men ikke har fået alt fortalt, så det mystiske bevares. 

 

Forud for forløbene er der en intro-workshop for lærerne. Dette er rigtig godt, da lærerne har set området og fået udleveret information om forløbet samt udleveret deres direkte e-mail, så der kan sendes forberedelsesmateriale til dem.  Dette sikrer en bedre dialog mellem lærerne og os.  Der var 724 elever og lærere igennem Dannelsesrygsækken i 2022.

Derudover har vi haft vores almindelige skoletilbud med rundvisninger og spil og leg. Dette har kørt upåklageligt, og vi får ligeledes gode tilbagemeldinger fra skolerne. 

 

Der har været 3804 elever igennem et skoleforløb på Middelaldercentret.

 

Vi havde i et par måneder en mand i jobtræning, der er uddannet gymnasielærer i historie. Han udarbejdede materiale til temaundervisning på historiefaget på gymnasiet med forskellige tematikker. Han udarbejdede 13 temaer om blandt andet korstogene, kvindeliv, handel og håndværk, lovgivning og meget mere. Han udarbejdede kildemateriale samt arbejdsspørgsmål og henvisninger.

Han udarbejdede ligeledes materiale til DHO – dansk-historie opgave, som er en større opgave, der skrives på gymnasiet i 1. G. Her foreligger 7 emner, der kan arbejdes med. 

 

Alt dette materiale bliver offentligt tilgængeligt på  www.middelalderakademiet.dk.

Samarbejde med Cardiff universitet  /////////////

 

Via Roelands netværk blev vi kontaktet af University of Cardiffs arkæologiafdeling, med en forespørgsel om vi ville være praktiksted for en gruppe arkæologistuderende.

Forløbet løb over 4 uger i august og september, hvor de studerende boede på Middelaldercentret og lærte om hverdagen på en institution som vores. 

De blev undervist i formidlingsprincipper, Middelaldercentrets historie, historisk håndværk og kom også selv i dragt og ud for at formidle i Sundkøbing. Her lærte de forskellige håndværk og gik til hånde i dagligdagen.

 

Vi havde hyret nogle udefrakommende gæstelærere ind. Jannie Marie Kristensen afholdt en to-dages workshop om opvarmning af middelalderhuse, og de studerende lavede deres eget beboelsesforsøg. Dette var en praktisk workshop udi, hvordan eksperimentel arkæologiske forsøg bedrives.

Cordula Jensen afholdt en ugelang workshop, hvor de underviste i digitalisering, 3D scanning og arkivarbejde. 

Justyna Neuen gav en to dage workshop om digital formidling på frilandsmuseer. De studerende skulle selv udvikle små interaktive forløb.

De studerende deltog også i Birgittafestivalen.

 

Samarbejdet med universitetet og tutor Sally Pointer var problemfrit, og de studerende fik rigtig meget med hjem. Evalueringen siger, at der skal være mindre tavleundervisning og meget mere hands on – de studerende ville helst ud at arbejde i Sundkøbing. 

 

Samarbejdet fortsætter i 2023.

aarsberetning10.jpg
aarsberetning9.jpg

Griffenholm /////////////

I foråret 2022 åbnede vi et nyt escape room i Griffenholm. Der er nu tre escape rooms; Biblioteket, Laboratoriet og Observatoriet, der alle kan bookes via www.griffenholm.net. Der var 600 deltagere igennem et escape room i Griffenholm i 2022.

Februar - 4

Marts - 41

April - 21

Maj - 34

Juni - 65

Juli - 78

August - 76

September - 76

Oktober - 139

November - 24

December - 42

Griffenholm
aarsberetning11.jpg

Kurser/seminarer /////////////

Thit har i løbet af 2022 deltaget i et seminar om ”Dannelse og ulighed i kultur” arrangeret af Museum Lolland-Falster samt holdt åbningsoplægget til Københavns Universitets online konference om ”Nye strømninger i eksperimentel arkæologien”.

 

I maj blev der afholdt et speakerkursus for vores speakere samt ridderne. Dette var for at sætte fokus på at forbedre præsentationen af ridderturneringen. Kurset løb over tre dag og underviser var skuespiller Jerker Fahlström, der er en del af IMTAL (International Theater Museum Alliance) og laver museums-teater formidling.

 

Roeland, Jorge og Thit har på skift deltaget i kurser via Business Lolland-Falster og Visit Lolland-Falster. Blandt andet React II, der arbejde med at udvikle gæsteoplevelser, attraktioner og øge samarbejdet mellem store og små aktører på Lolland-Falster.

Der blev også deltaget i en workshoprække, der hedder Digital ledelseskultur, der handlede om den digitale kunderejse, og hvordan man kunne forbedre denne. 

 

Strategi 2022-2030 /////////////

I 2022 arbejdede Roeland og Thit med udvikling af strategiplan for de næste 10 år.

Der blev i den forbindelse, i løbet af foråret og vinteren, afholdt flere strategiseminarer med bestyrelsen, samt et strategiseminar med medarbejderne. Til disse seminarer havde vi Charlotte Frantzdatter fra Sagnlandet Lejre til at facilitere dagene. Der blev også afholdt en strategi-workshop med de frivillige. Dette for at høre deres tanker om Middelaldercentrets fremtid. 

 

Strategiarbejdet udmøntede sig i en kortsigtet 

handleplan 2022-2024, med fokus internt på at skabe ro i organisationen samt en langsigtet handleplan 2024-2030, hvor fokus var på udvidelse af oplevelsen på Middelaldercentret samt at blive klar til den faste forbindelse til Tyskland åbner. 

Strategiplanarbejdet er sat på pause i 2023.

Kurser/seminarer
Strategi 2022-2030

Samarbejder og
projekter

Samarbejder

Samarbejder /////////////

I samarbejde med Museum Lolland-Falster og projekt EGN, deltog vi i Madens Folkemøde, hvor vi sammen havde en stand med en historisk mad tidslinje. Her reklamerede vi for vores restaurant, og Thit holdt et oplæg om mad i middelalderen på en af folkemødets scener.

 

Der har i 2022 været et tæt samarbejde med EXARC, hvor Roeland er direktør og Thit er bestyrelsesmedlem. Thit er ligeledes bestyrelsesmedlem i IMTAL-Europe (International Museum Theater Alliance).

 

Middelaldercentret og Guldborgsund Gildet deltog i Birgittafestival i Maribo. Her lavede vi et lille middelaldermarked på en tom byggegrund i Østergade. I løbet af de to dage festivalen varede kom der mange forbi vores lille marked. Thit holdt to kortere oplæg om dagen og musikerne spillede op til dans. 

Vi havde inviteret Ildsmeden, René møntmester og Virilai til at være med.

Samarbejdet var mellem Middelaldercentret, Maribo Handel og Birgittafestivalen. 

Samarbejdet fortsætter i 2023, dog i mindre målestok.

 

Middelaldercentret har i årets løb deltaget i forskellige arrangementer i Nykøbing F. og i samarbejde med kommunen. Blandt andet lavede vi et lille middelaldermarked med boder, madlavning, håndværk og musik til kulturnatten. 

 

Vi har haft rigtig god sparring med Jørgen Jensen og Lindy Kjøller fra Visit Lolland-Falster i forhold til markedsføring og forretningsudvikling. 

aarsberetning14.jpg
Projekter

Projekter /////////////

Blideprojektet

Der blev i 2022 arbejdet intenst med blideprojektet og søgt flere store fonde. Projektet blev udarbejdet i samarbejde med Nikolaj Kirk fra Aagard Thy. Nikolaj er bevaringshåndværker og har arbejdet på Hjerl Hede med blandt andet det store projekt ”Modern Hands”. 

Projektet fokuserede på at dele den store viden og passion for det gamle håndværk samt at involvere lokalområdet, skoler, institutioner og lærlinge. 

Desværre har det ikke været muligt at skaffe penge til det store projekt, og i 2023 har vi derfor omlagt strategien for blidebyggeriet.

 

I slutningen af 2022 oprettede vi en crowdfunding kampagne, hvor det var muligt at støtte blideprojektet med forskellige pengebeløb. Der indkom ca. 100.000 dkk. Dette vidner om stor interesse og støtte fra både lokalesamfundet, men også vores mange tilbagevendende udelandske re-enactere og andre støtter. 

 

Projektet er som sagt ændret til et andet format, og der arbejdes videre med det i 2023.

Skoleprojektet /////////////

Skoleprojektet

De sidste par år har der været arbejdet med at opstarte en helårsskoletjeneste med en ny undervisningsbygning og fælleshaver tilknyttet. Guldborgsund kommune støttede projektet med midler, og det samme gjorde Augustinusfonden. I 2022 modtog vi ligeledes støtte fra Friluftsrådet på 400.000 kr.

 

Der har været arbejdet med flere ansøgninger gennem 2022, og projektet skred langsomt fremad.

 

Der er i januar 2023 sket ændringer i projektet.  

 

 

Butiksprojekt /////////////

Via Omstillingspuljen fik vi midler til et udviklingsforløb af vores butikskoncept med konsulentfirmaet Kombination. 

 

I marts 2022 var Roeland, Tina, Jorge og Thit til et intensivt udviklingsforløb i Vejle, hvor butikskonceptet blev revideret.

I puljen var også penge til selve ombygningen, og der har hele året været arbejdet med koncept og design af butik og indgangshall.

 

I vintermånederne har der været arbejdet på at slå to rum sammen, så butikken bliver større, og gæsten guides naturligt gennem butikken på vej ud. Dette for at sikre mersalg.

Dele af butikken rykkes også ud i forhallen, hvor betalingsområdet er flyttet ud i midten af de to dørpartier.

Der er sat nye vinduer og døre i indgangshallen, og der er lavet helt nyt layout i butik og hall.

 

Dette sikrer en mere sammenhængende oplevelse og flow af gæsterne.

 

Butikken står færdig til sæsonåbning 2023.

aarsberetning18.jpg
news.jpg

Bilag: Bestyrelsen /////////////

Bestyrelsen af den selvejende organisation Middelaldercentret var i 2022: 

 

  • Direktør Michael Bang, Formand

  • Skovrider Poul Schreiner Hansen, Næstformand

  • Museumsinspektør Poul Grinder-Hansen

  • Konsulent Henrik Høegh

  • Associeret Professor Flemming Sørensen

  • Områdeleder Pia Bach, Medarbejderrepræsentant

  • Specialkonsulent og arkæolog Marianne Rasmussen Lindegaard

  • Byrådsmedlem Ole K. Larsen

  • Byrådsmedlem Martin Lohse

 

Bilag: Økonomiske nøgletal & Besøgstal /////////////

Årsregnskabets hovedtal er:

Bilag: Bestyrelsen
Nøgletal & Besøgstal

Resultatopgørelse

Indtægter

 

Tilskud

Øvrige indtægter

Entreindtægter

Butik

Cafe og Gæstgiveriet

Kompensationer, Covid-19

Indtægter I alt

2021

 

4.397

361

3.915

385

1.069

248

10.375

2022

 

4.002

512

4.411

476

1.559

81

11.041

Omkostninger

 

Lønninger

Formidling

Forvaltning

Administration 

Butik

Cafe og Gæstgiveriet 

Finansielle omkostninger 

Medfinansiering Griffenholm

Omkostninger I alt 


Årets resultat

2021

 

6.006

451

876

1.412

198

519

207

0

9.669

706

2022

 

8.195 

422

955 

1.377 

453

982 

299

0

12.683

-1.642

Balance

Aktiver

Materielle anlægsaktiver 

Omsætningsaktiver

Aktiver i alt 

 

Passiver

Egenkapital

Gæld i alt

Passiver i alt

2021

 

10.773

485

11.258

5.904

5.354

11.258

2022

 

10.773

874

11.647

4.261

7.386

11.647

Besøgstal

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

41,270

33,488

19,112

36,055

34,836

39,009

40,559

39,779

43,851

42,570

45,313

55,400

52,926

48,435

50,500

54,273

52,098

65,362

71,407

76,860

70,285

75,733

90,000

110,000

104,000

97,000

90,000

70,000

40,000

34,000

27,000

20,000

artweek_middelaldercentret-1.jpg
falkonershow_middelaldercentret-4.jpg
bottom of page